Kongreye Davet

Değerli Bilim İnsanları,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediğimiz Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC-2017) yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanının katılımı ile 5-6-7 Ekim 2017 tarihlerinde Düzce/Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Kongremizde sizleri de aramızda görmekten ve sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyacağız.

Tüm dünyada sevgi ve ilgi görmek, dengeli ve düzenli beslenmek, dinlenmek ve eğlenmek, sağlık hizmetlerinden yararlanmak, özgürce oyun oynamak, barınmak ve korunmak her çocuğun olmazsa olmaz hakları arasındadır. Okula gitmek ve sağlıklı, modern bir eğitim almak, şiddet, istismar, ihmal ve her türlü tehlikeye karşı korunmak, engelli olan çocukların durumlarına uygun eğitim almak da bu haklar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda barış ve özgürlük içinde savaşlardan uzak yaşamak, 18 yaşından önce çalıştırılmamak, tertemiz bir çevrede yaşamak yine çocuk hakları arasında önemli bir yere sahiptir. Tüm bu haklar her çocuğa ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Tüm bu nedenlerle, kongremizin amacı, çocuk haklarına yönelik farkındalığın oluşturulması, çocuk hakları alanındaki bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, çocuk haklarının uygulanmasında aksayan yönleri ortaya koyarak;

1-Çocuğa Karşı Uygulanan Şiddet ve İstismarla  Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri

2-Çocuk Haklarında Bilinçlilik ve Farkındalık  Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri

3-Bağımlılık ve Zararlı Alışkanlıklar ile  Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri

4-Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Yönelik  Çözüm  Önerileri 

5- Mülteci Çocukların Haklarına Yönelik Çözüm Önerileri sunmaktır.

Kongremize çok yazarlı bildiri ile katılacak katılımcılardan sadece sunum yapacak araştırmacının konaklama ve katılım ücreti giderleri  Aile  ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Sunum yapacak araştırmacının haricindekiler kendi imkanları ile kongremize katılabilirler. Kongrede sunulan bildirilerin özetleri Eğiten Yayınevi tarafından e-kitap olarak, kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri ise isteğe bağlı olarak kongre tam metin bildiri kitabında yayımlanacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını 5-6-7 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC-2017)’nde görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Kurulu