Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

 Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması 15.03.2017
 Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 01.08.2017
 Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması 20.08.2017
 Kongre Programının Açıklanması 01.09.2017
 Kongre Özet Kitabının Basılması 01.10.2017
 Kongre Tarihi 05-07.10.2017
 Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 30.09.2017
 Kongre Bildiri Tam Metin Kitabının Basılması 15.12.2017