Bildiriler Hakkında

15 Haz

  • Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi
  • Tüm Duyurular

Değerli Bilim İnsanları,

 

Kongremize gönderilecek bildirilerin temel amacının aşağıda sıralanan konu başlıklarındaki sorunlara yönelik olması gerekmektedir. Sadece çocuk haklarına ilişkin herhangi bir konu başlığı ile ve öneriler kısmında geçiştirilen birkaç cümle çalışmaların sınırlı tutulmaması gerekmektedir.

1-Çocuğa Karşı Uygulanan Şiddet ve İstismarla Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri
2-Çocuk Haklarında Bilinçlilik ve Farkındalık Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri
3-Bağımlılık ve Zararlı Alışkanlıklar ile Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri
4-Çocuk İşçiliği ile Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri 
5- Mülteci Çocukların Haklarına Yönelik Çözüm Önerileri sunmaktır.