Kabul Edilen Bildiriler

21 Ağu

  • Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi
  • Tüm Duyurular
Yetişkinlerin Çocuk İşçi Kavramına İlişkin Zihinsel İmgeleri ve Çocuk İşçiliğine Çocuk Hakları Açısından Bakış Arzu Özyürek
Çocuk Gelişimi Lisans Öğrencilerinin Küresel Vatandaşlık Düzeyleri ile Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiErhan Alabay-Sevcan Yağan Güder
Üniversite Öğrencilerinin Temel Empati Becerileri ve Çocuğa Yönelik Şiddete Yönelik Duyarlılıkları Arasındaki İlişkiEsin Sezgin
Rehber Öğretmenlerin Okullarda Yapılan Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Çalışmaları Değerlendirmeleri ve Çözüm ÖnerileriNurten Sargın
Cezaevinde Annesiyle Birlikte Kalan Çocukların Oyun HaklarıCansu Tutkun 
Cezaevinde Çocuk OlmakFatma Tezel Şahin 
Göçmen ve Türk Çocukların Bakış Açısından Yaşama HakkıÇiğdem Kaya Bağdaş 
Medya ve Çocuk Hakları: Haberin Öznesi ve Haberin Kaynağı Olarak Medyada ÇocukŞule Yüksel Özmen 
Çocuk Hakları Temalı Çocuk Resimleri Üzerine Bir İncelemeSerap Bulduk 
Ebeveynlerin Gözünden Çocukların İhtiyaçları, Hakları ve SorumluluklarıEmine Ela Kök 
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Yasal Haklarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin BelirlenmesiEvgin Çay 
"Hiç Bana Sordunuz mu?" Çocuk ÇalıştayıEcem Nur Dinçer-Çağatay Çakmak 
Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlıklarının Belirlenmesi
Arzu Özyürek-Zeynep Seda Çavuş-Zeynep Topçu Bilir
Türkiye'de Son 5 Yılda Yaşanan Çocukluk Çağı Cinsel İstismar Vakalarının Değerlendirilmesi ve Cinsel İstismara Karşı Koruyucu ve Önleyici Çözüm ÖnerileriCeren Yoldaş 
Söz Küçüğün: Çocuk Hakları Kutu Oyunu Kahramanmaraş Farkındalık Eğitimi Uygulama ÖrneğiDerya Sönmez 
İnsani Değerler Yönelimli Psiko-Eğitim Programının Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkisi
Adem Peker 
İlkokul Öğrencilerinin Çocuk Haklarını Bilme Düzeyleri
Hakan Ertaş-Behiye Ertaş-Sevda Kubilay
TRT Çocuk Kanalında Yayınlanan Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çizgi Dizilerin Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi
Burcu Bülbün Aktı-Özcan Doğan 
Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: 60 Aylık Çocukların Okula Başlamasına Yönelik Öğretmen Tutumlarının Ölçümlenmesi
Halime Ünver-Nilüfer Başer
Okul Sosyal Hizmetinin Çocuk Hakları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Çetin Yılmaz-Fırat İşler 
Yetersizlikten Etkilenen Bireylere Yönelik Uygulanan Kaçırılmayı Önleme ve Cinsel İstismardan Korunma Programlarının İncelenmesi
Salih Çakmak-Ayşenur Arat Odacı 
Yetersizlikten Etkilenen Çocuklara Video İle Model Olunarak Sunulan Cinsel İstismardan Korunma Öğretim Programının Etkiliği
Ayşenur Arat Odacı-Salih Çakmak 
Çocuğun İçindeki Gizil Güç: Psikolojik Sağlamlık
Esin Cerit-Nuray Şimşek 
Türkiye'ye Gelen Göçmen Çocuklara Yönelik Nitel Bir Araştırma: Düzce İli Örneği
Emel İştar Işıklı 
Çocukların Ebeveynler Tarafından Sosyal Medyada Nesneleştirilmesi ve Mahremiyetin İfşası
Tüba Karahisar 
Ortaokullarda Uygulanan Bağımlılıkla Mücadele Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Metin Yılmaz-Merve Yılmaz-Osman Aktan 
Çocuk Kitaplarına Yansıtılan Şiddet "100 Temel Eser Örneği"
Osman Aktan - Fatih Aydın
Çocuk İstismarı Temalı Filmlerin Çocuk Odaklı İncelenmesi
Nihan Karabulut 
Velilerin Gözünden Mülteci Öğrencilerin Yaşadıkları Problemler
Sevda Kubilay 

Hikaye Tamamlama Etkinliği İle Anne-Baba Disiplin Yöntemlerinin İncelenmesi

Özlem Okyay 
Türkiye'deki Sığınmacı Çocukların Eğitimle İlgili Problemleri ve Beklentileri
Hülya Özkul 
Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Muhsin Yörük-Kutay Sarı-Kemal Akay 
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismarı ve İhmali Üzerine Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesiÖzlem Okyay 
Violations of Rights From The Point of Seasonal Agricultural Child Worker
Eda Beydili Gürbüz 
0-18 Yaş Grubundaki Çocuklara Yönelik Gazete Haberlerinin Çocuk İstismarı Açısından İncelenmesi
Türker Sezer 
Çocukların Bakış Açısından Çocuk Hakları Sözleşmesi
Süleyman Göksoy-Derya Aktürk Çopur 
Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarla Yapılan Görüşme Tekniklerine İlişkin Bir İnceleme
Adem Peker 
Çocuğun Refahı: Çocuğun İyi Olma Hali
Sevgi Işık Erol 
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Cinsel İstismardan Korunma Çalışmalarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Zehra Atbaşı 
Hemşirelerin Çocuk Hakları Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Aracılığı İle İncelenmesi
Meltem Kürtüncü-Esin Sezgin-Ebuzer Coşkun-Afide Coşkun 
Sessiz Çığlık, Çocuk İhmali ve İstismarı: Sağlık Profesyonelleri Farkında mı?
Oğuz Koyuncu-Pınar Tabakoğlu-Sevda Arslan 
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Danışmanlık Tedbirinin Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Uygulanması: Amasya ve Kırşehir Örneği
Davut Elmacı-Erol Ata 
Okul Öncesi Eğitim alan Suriyeli Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Şermin Metin 
Çocukların Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Göknur Gözde Balaban-Kübra Çiftçi-Yasemin Aydoğan 
Görsel Sanatlar Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Algıları
Elif Mamur Yılmaz 
Çocuk Haklarına Yönelik Beklentilerin Çocuk Resimlerine Yansımaları
Selahattin Yılmaz 
Çocuk Hakları ve Medya
Zerrin Mercan 
Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Çocuk Hakları İle İlgili Farkındalıkları ve Önerileri
Sara Kefi
Zihin Engelli Bireylerin İstismarı
Emine Eratay 
Babaların Çocuk Hakları Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi
Emin Demir-Tunahan Bıçkı-Neriman Aral 
5-6 yaş Çocuklarının Çocuk Hakları İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Hikaye Tamamlama Tekniği Kullanarak İncelenmesi
Devlet Mamiyev-Şehnaz Ceylan-Özlem Gözün Kahraman 
İlkokul Dördüncü Sınıf Ebeveynlerinin Çocuk Haklarının Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Z. Nurdan Baysal-Seda Çarıkçı 
Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesinde Ailenin Rolü
Dündar Aydoğan- Yasemin Aydoğan
Okul Öncesi Çocuklarının Haklarına İlişkin Bilgi ve FarkındalıklarıSevda Aydemir Yılmaz
Ebeveynlerin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi
Elçin Yazıcı-Işıl Yaman Baydar-Adalet Kandır-Yücel Gelişli
İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi
Tuğba Dönmez
Çocukları ve Erinleri Madde Bağımlılığından Korumak: Sosyal Beceri Odaklı Program ÖrneğiNurten Sargın 
Çizgi Filmlerde Yer Alan Çocuk Hakları Kavramlarının İncelenmesiNeriman Aral-Gül Kadan 
Karabük'te Yaşayan 8-14 Yaş Sığınmacı Çocukların Sorunlarının Sosyal Dışlanma Bağlamında İncelenmesi
Mustafa Adıbatmaz
3-6 Yaş Arası Çocuğa Sahip Annelerin Çocuk Haklarına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Emel Arslan-Zeliha Traş-Coşkun Arslan 
Ergenlerde Çocukluk Örselenme Düzeyleri İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Zeliha Traş-Ayşegül Turan 
Üniversite Öğrencilerinin Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar Tutumlarının İncelenmesi
Zeynep Topçu Bilir 
Ebeveynlerin Çocuk Haklarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Özlem Gözün Kahraman-Şehnaz Ceylan-Mücahit Yuvacı
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Çocuk Haklarına Yönelik Farkındalıklarını Geliştirmeye Yönelik Bir Uygulama Örneği
Fatma Betül Şenol-Tuğçe Akyol 
İstismardan Korunma Temalı Öykü Kitaplarının İncelenmesi
Ümit Deniz 
Annelerin Çocuklarının Haklarına Yönelik Tutumları İle Özyeterlilik Durumlarının İncelenmesi
Müge Yurtsever Kılıçgün 
48-60 Ay Arasındaki Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Öz Düzenleme Becerilerinin Şiddete Yönelik Algılarına Etkisinin İncelenmesi
Esra Güvenir 
Çocuk Gelinlerin Gözüyle Çocuk Hakları
Elif Demir-Çiğdem Kaya Bağdaş 
Bir Aydınlanma Projesi: Çocuğa Hak Aramak
Ayşenur Narboğa 
Çocukluk Çağında Yaşanan Cinsel İstismarın Uzun Dönem Etkileri: Olgu Sunumu
Sevim Çimke-Dilek Yıldırım Gürkan-Sevinç Polat 
Farklı Öğrenme Ortamları Olarak Yaz Kur'an Kurslarında Çocuk Hakları Öğreniminin İmkanı
Engin Kaban 
Yargı Kararlarına Göre İstismar OlgularıYasemin Aydoğan 
Açık ve Uzaktan Eğitim Ders Müfredatları Kapsamında Çocuk Hakları Ders Materyallerinin Hazırlanması ve Öğretim Metodu
Nihan Karabulut-Fatih Hüseyin Kavak 
Çocuk Hakları Bilinçlilik ve Farkındalık Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri
Mehmet Durnalı-Şenol Orakçı-Bijen Filiz 
Çocukların Katılım Hakları ve Yerel Yönetimler: İstanbul Maltepe ve Büyükçekmece Belediyeleri Uygulamaları
Esmeray Alacadağlı-Medine Yardımcı 
Çocuk Hakları Bilincinin Geliştirilmesinde "Çocuk Dostu Kent" Uygulamalarının Katkısı: Giresun Belediyesi'nin İncelenmesi
Hayriye Şengün-Sıla Gülcan 
Türkiye'de Çocuk Hakları Algısının Geliştirilmesine Yönelik Çözüm Önerisi: Norveç Çocuk Ombudsmanlığı Modeli İncelemesi
Yasemin Mamur Işıkçı-Doğukan İnce 
Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Algısı ve Eğitimi (Hatay İli Örneği) 
Mustafa Kemal Kalkan 
Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne Babaların Yaşam Doyumlarının Merhamet Düzeyleri ve Çocuk Hakları Açısından İncelenmesi
Selahattin Avşaroğlu-Esen Güleş
PDR ve Özel Eğitim Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Ömer Faruk Akbulut-Görkem Aksoy
Lise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Durumlarının Cinsiyet ve Yaşa Göre Değişiminin Çocuk Hakları İle Yordanması
Muhammed Bahtiyar 
Çocuk İşçiliği Sorununa Yönelik Çözüm Önerilerinin İncelenmesi
Burcu Çelik 
Çocuk İşçiliği İle Mücadeleye Yönelik Çözüm Önerileri
Laman Suleymanlı 
Bir Çocuk Hakkı İhlali Örneği: Küçüklerin Evlendirilmesi
Suat Erdoğan 
Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesinde ve Müdahalede Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Figen Paslı
Boşanma Nedeniyle Parçalanan Ailelerde Çocukların Velayetine İlişkin Karar Verme Sürecinde Hazırlanan Uzman Raporlarının Değerlendirilmesi
Sebahat Aydos-Aysel Köksal Akyol
Çocuk Hakları Bağlamında Bir İnceleme: Keloğlan Masalları
Sema Eren-Gökhan Arı
İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Çocuk Haklarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Zeynep Çetin-Özge Pınarcık-Miray Özözen Danacı
Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Miray Özözen Danacı-Özge Pınarcık-Zeynep Çetin
Çocukların Gözünden Bir Çocuk Hakkı İhlali: Sosyo-Ekonomik Bölge Farklılıklarına Göre Öğrencilerin İfadesiyle Ailelerin Ceza Verme ve Şiddet Eğilimleri
Hasan Kağan Keskin-Taner Atmaca
İslam Hukukunda Çocuk Hakları
Rifat Uslu 
 Ahmet Mithat Efendi'nin "Magnum Opus"u Talim ve Terbiyede Çocuk Haklarının Yeri ÖnemiYahya Aydın